Intro page
 

 

 

 

Een thema uitwerken begint bij het vaststellen van de doelgroep(en)!

Ons beroepend op de ervaringen, de expertise en de inventiviteit van al onze medewerkers slagen we er doorgaans in geschikte thema’s te ontwikkelen en in detail uit te voeren. Steeds in functie van de vooropgestelde doelgroepen.

Volgende realisaties zijn mooie voorbeelden van volledige thematisering:

Recente realisaties Indoor Outdoor Masterplan

De kern van onze ontwerpen is het aanwezige landschap.

In dat landschap trachten we met onze masterplans op verantwoorde wijze speelwaarde te bouwen. Het integreren van spel in het landschap op een speelse en ecologische verantwoorde wijze vergt een conceptuele aanpak. Onze werkwijze kenmerkt zich door een intensieve relatie met de opdrachtgevers en een sterke betrokkenheid gedurende het volledige adviestraject.